Protest przeciwko wystąpieniu europosła Roberta Biedronia

Szanowny Pan Europoseł Robert Biedroń

Protestujemy przeciw pańskiej wypowiedzi z 23 stycznia bieżącego roku, która padła w zamieszczonym w pańskich mediach społecznościowych filmie. Postulował tam Pan wprowadzenie zakazu spowiedzi osób do 18. roku życia.  Jesteśmy oburzeni, iż jako polityk usiłuje Pan ingerować w sprawy wiary poszczególnych osób, odgrywając rolę cenzora sumienia. Realizacja tej propozycji byłaby rażącym pogwałceniem zarówno wolności wyznania dzieci i młodzieży, jak i prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami.  Przywodzi to na myśl najgorsze postulaty XX-wiecznych totalitaryzmów, z bolszewizmem na czele, które zakazywały nauczania dzieci i młodzieży religii.

Podpisz Protest

Protest przeciwko wystąpieniu europosła Roberta Biedronia

Szanowny Pan Europoseł Robert Biedroń

Protestujemy przeciw pańskiej wypowiedzi z 23 stycznia bieżącego roku, która padła w zamieszczonym w pańskich mediach społecznościowych filmie. Postulował tam Pan wprowadzenie zakazu spowiedzi osób do 18. roku życia.  Jesteśmy oburzeni, iż jako polityk usiłuje Pan ingerować w sprawy wiary poszczególnych osób, odgrywając rolę cenzora sumienia. Realizacja tej propozycji byłaby rażącym pogwałceniem zarówno wolności wyznania dzieci i młodzieży, jak i prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami.  Przywodzi to na myśl najgorsze postulaty XX-wiecznych totalitaryzmów, z bolszewizmem na czele, które zakazywały nauczania dzieci i młodzieży religii.

Wprowadzenie w życie proponowanych przez Pana rozwiązań stanowiłoby złamanie fundamentalnych praw człowieka, w tym art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak i art. 48 oraz 53 Konstytucji RP. Każdy człowiek ma prawo do praktykowania swojej religii, zarówno prywatnie, jak i publicznie, bez względu na wyznanie, pochodzenie, status społeczny czy wiek. Jakakolwiek próba regulowania tych spraw przez państwo kłóci się z konstytucyjną zasadą autonomiczności i niezależności od państwa kościołów i innych związków wyznaniowych. Ponadto, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami i żaden polityk nie powinien próbować wychowywać cudzych dzieci według swojego światopoglądu.

Pana wystąpienie stanowi atak na wartości wyznawane przez znaczną część społeczeństwa oraz powszechnie uznawane normy prawne i świadczy o całkowitym niezrozumieniu czym jest spowiedź.  Szczera spowiedź, oprócz walorów duchowych, ma także aspekt wychowawczy. Uczy ona człowieka dążenia do doskonałości, samokontroli, panowania nad sobą i swoimi instynktami oraz pomaga odróżnić dobro od zła.

Dlatego jako obywatele RP żądamy, aby zaprzestał Pan ataków na katolików i ich wolność religijną oraz by wycofał się Pan publicznie z tej skandalicznej wypowiedzi. 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Dlaczego protestujemy?

Europoseł Lewicy Robert Biedroń znów wywołał skandal, po tym jak umieścił w mediach społecznościowych film, w którym postuluje wprowadzenie zakazu spowiedzi dzieci i młodzieży do lat 18. To pogwałcenie zarówno wolności wyznania dzieci i młodzieży, jak i prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami. To zamach na elementarną wolność każdego człowieka. Nie jest to autorski pomysł Roberta Biedronia. W ubiegłym roku znany radykał i chrystianofob Rafał Betlejewski rozpoczął zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie zakazu spowiadania osób poniżej 16. roku życia. Ten postulat przywodzi na myśl najgorsze postulaty XX-wiecznych totalitaryzmów, z komunizmem na czele. Bolszewicy już w 1918 roku zakazali nauczania dzieci i młodzieży religii.

Twitter

Zakaz sprawowania sakramentów dla niepełnoletnich to pogwałcenie podstawowych praw człowieka oraz polskiej Konstytucji!

§

Art. 10. 1 Karty Praw Podstawowych UE

„Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach.”

§

Art. 48. 1 Konstytucji RP

„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”

§

Art. 53. 2 Konstytucji RP

„Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie(…)”

Nie pozwólmy na łamanie praw człowieka!

„Przystępujcie z ufnością do sakramentu spowiedzi: przez wyznanie grzechów okażecie, że pragniecie uznać swoją niewierność i odrzucić ją; dacie świadectwo, że potrzebujecie nawrócenia i pojednania, aby odzyskać godność synów Bożych w Jezusie Chrystusie, która przywraca pokój i przynosi owoce; wyrazicie solidarność z braćmi również doświadczonymi przez grzech”.

~ Św. Jan Paweł II

Szczera spowiedź, oprócz walorów duchowych, ma także aspekt wychowawczy. Uczy ona człowieka dążenia do doskonałości, samokontroli, panowania nad sobą i swoimi instynktami oraz pomaga odróżnić dobro od zła. Jest to szczególnie ważne w przypadku ludzi młodych, którzy potrzebują dobrych wzorców oraz jasnych i klarownych odpowiedzi na temat swojego postępowania. Spowiedź to akt korzystania z niezbywalnego prawa każdego człowieka do wolności sumienia i wolności wyznania. Politycy nie mają prawa ingerować w cudze praktyki religijne, ani tym bardziej kwestionować ich podstawowych zasad.

Podpisz protest w obronie wolności do spowiedzi!